MCA(2017-20)

 • KM. KIRTI AGARWAL - 88.69 % (9th position in AKTU MCA Merit List)
 • AANCHAL GUPTA - 86.64%
 • MAHIMA KHANDELWAL - 85.12%

MCA(2018-21)

 • KAVYANSH PANDEY - 86.57% (1st Position in AKTU Merit List)
 • KM SAMIKSHA AGRAWAL - 85.14% (2nd Position in AKTU Merit List)
 • MONIKA KUSHWAHA - 84.57%

MCA(2019-22)

 • YUKTI SRIVASTAVA - 88.36%
 • UPENDRA KESVANI - 88%
 • EKTA NIGAM - 84%


BCA(2017-20)

 • ADITYA DWIVEDI - 81.89 %
 • INSHA TANVEER - 80.83%
 • ADVITA MAGGO - 80.25%


BCA(2018-21)

 • SHIVAM AGARWAL - 81.16%
 • UTPAL TRIPATHI - 79.27%
 • DIVYANSHI GUPTA - 79.70%


BCA(2019-22)

 • BOBBY KASHYAP - 81.17%
 • MAHAK CHOUKHANI - 80.67%
 • PRASHANT SHUKLA - 79.83%